La República de Corea, és el millor model econòmic?


Durant el govern del General Park Chung-hee (1961 a 1979), es van dur a terme una sèrie de polítiques econòmiques que van portar un ràpid creixement econòmic i industrialització.

El govern va fomentar el creixement de conglomerats industrials de propietat familiar, com Samsung, Lotte, Hyundai o LG.

Coneguts amb el nom de “Chaebol”, aquests van portar el país a registrar excedents comercials al llarg dels anys gràcies al constant creixement de les exportacions.

En l’actualitat, la despesa en R+D i l’educació, poden ajudar a entendre millor el desenvolupament excepcional de la República de Corea.

L’any 2018 la despesa en recerca i desenvolupament sobre el PIB va ser del 4,5%, situant Corea en la segona posició mundial, d’acord a les dades de l’OCDE.

El Rànquing 2018 de despesa en R + D (% PIB):

 1. Israel 4,94%
 2. Corea 4,53%
 3. Taiwan 3,46%
 4. Suècia 3,31%
 5. Japó 3,26%
 6. Àustria 3,17%
 7. Alemanya 3,13%
 8. Dinamarca 3,03%
 9. Estats Units 2,83%
 10. Bèlgica 2,76%

En matèria d’educació, Corea ocupa les primeres posicions en el rànquing PISA 2018:

 • Comprensió lectora. 4a posició
 • Competència matemàtica. 2ª posició
 • Competència científica. 3ª posició

Pel que fa al comerç exterior, Corea ha sigut l’economia exportadora número 7 del món l’any 2019, amb un total de 542.333 milions de dòlars, segons dades de l’ITC (International Trade Center).

Per darrera de França (6) amb 555.143 milions i seguit per Hong Kong (8), amb 535.711 milions de dòlars. Els països de la seva àrea geogràfica com el Japó, Canadà i Singapur ocupen les posicions 5, 11 i 14 respectivament.

Les importacions van arribar a la xifra de 503.259 milions l’any 2019 . El superàvit de la balança comercial es va situar en 39.074 milions de dòlars.

Consulteu la infografia per una informació més complerta. Descarregueu-la gratis aqui


Informació clau

PIB per càpita 40.112 dòlars (2018)

Població 51,6 milions d’habitants

Balança comercial superávit de 39.074 milions (2019)

Inversió estrangera directa 14.479 milions (2018)

Exports productes tecnològics 75% dels productes manufacturats exportats (2017)Comerç exterior

Durant el període 2016-2019, les exportacions de mercaderies han augmentat a una taxa anual mitjana del 2,7%, de 495.466 milions l’any 2016 a 542.333 milions l’any 2019 .

El top 5 de les exportacions coreanes l’any 2019, amb un 36% del total, van ser:

 • 15% Circuits integrats electrònics
 • 7% Vehicles de passatgers i altres vehicles de motor dissenyats principalment per al transport
 • 7% Olis de petroli o olis obtinguts de minerals bituminós (diferents dels crues)
 • 4% Peces i accessoris de tractors, vehicles per al transport de> = 10 persones, conductor
 • 3% Conjunts telefònics d’usuari, inclosos telèfons per a xarxes mòbils

Pel que fa als productes importats l’any 2019, el top 5 acumula el 32% dels productes:

 • 14% Olis de cru o olis obtinguts de minerals bituminós
 • 7% Circuits integrats electrònics
 • 5% Gas petrolífer i altres hidrocarburs gasosos
 • 3% Olis de petroli o olis obtinguts de minerals bituminós (diferents dels crues)
 • 3% Carbó; briquetes, ovoides i combustibles sòlids similars obtingut a partir del carbó

Les exportacions de serveis han augmentat a una taxa anual mitjana del 1,14% en el període 2016-2018, de 94.809 a 99.057 milions de dòlars.

Els seus principals socis comercials son la Xina amb un 23% dels intercanvis, seguit pels Estats Units amb un 13%, i per últim el Japó amb un 7% dels intercanvis.

Pel que fa a les relacions bilaterals, Corea té firmats i en vigor 18 tractats comercials regionals. La seva presència en els mercats internacionals es veurà reforçada amb 2 tractats més de pròxima entrada en vigor (a data d’aquesta publicació).

Factors socials i tecnològics

La població urbana es situa en el 81%. Les ciutats més poblades són Seül (10,3 milions), Busan (3,6 milions) i Incheon (2,6 milions).

El 96% de la població utilitza internet. Per la seva banda les subscripcions de telefonia mòbil arriben a la xifra de 1,30 per habitant.

Factors polítics i legals

L’actual cap d’Estat i Govern és el President MOON Jae-in. Les properes eleccions estan previstes pel març de 2022.

El sistema jurídic de Corea està basat en un sistema legal mixt que combina el dret civil europeu, el dret angloamericà i el pensament clàssic xinès. El tipus de govern és una república presidencial.Adreces web útils:

 

Si voleu rebre més informació sobre el mercat, si us plau contacteu xavireverter@exportwings.com

Dades de l’any 2019. Altres anys indicats.

Fonts:

Photo by Shawn Ang on Unsplash

També pot interessar-te