Descobreix el tresor amagat, l’Uruguai


L’Uruguai és un model a seguir en molts àmbits i sol passar desapercebut per la seva petita mida. El segon país més petit d’Amèrica del Sud, després de Surinam, va tenir el PIB per càpita més alt de la regió (15.438$) el 2020, mentre que Xile va ocupar el segon lloc (13.231$). És el tresor amagat entre dos gegants com l’Argentina i el Brasil.

 

Cal destacar que les condicions polítiques i socials de l’Uruguai es troben entre les més lliures i justes del continent. Segons el Democracy Index 2020, l’Uruguai ocupa el 15è lloc, classificat entre dos països amb una llarga tradició democràtica com Alemanya (14) i Gran Bretanya (16). A més d’això, és el 2on país de la regió pel que fa a la distribució equitativa de la renda (índex de Gini).

 

Pel que fa al comerç internacional, l’Uruguai va ser la 97a economia exportadora l’any 2020, amb un total de 7.010 milions de dòlars segons l’ITC.

 

Darrere de Bolívia (96) amb 7.015 milions de dòlars i seguida de Laos (98) amb 6.700 milions de dòlars. Països de la seva àrea geogràfica d’influència com Xile, Argentina i Paraguai van ocupar els llocs 40è, 45è i 88è respectivament.

 

Les importacions van arribar als 7.667 milions de dòlars el 2020. El dèficit de la balança comercial es va situar en 657 milions de dòlars.

 

El 2020, les principals exportacions de l’Uruguai van ser:

 1. Carn de vedella congelada: $1.290 milions (18%)
 2. Fusta en brut: $776 milions (11%)
 3. Soja: $753 milions (11%)
 4. Llet i nata: $471 milions (7%)
 5. Arròs: $468 milions (7%)

 

Pel que fa als productes importats el 2020, les 5 principals importacions van ser:

 1. Olis de petroli, cru: $731 milions (10%)
 2. Extensions telefòniques, incl. telèfons per a xarxes mòbils: $252 milions (3%)
 3. Automòbils per al transport de passatgers: $247 milions (3%)
 4. Insecticides, fungicides, herbicides: $158 milions (2%)
 5. Medicaments: $154 milions (2%)

 

Les principals destinacions d’exportació van ser:

 • Xina 27%
 • Brasil 14%
 • Estats Units 6%
 • Argentina 5%
 • Algèria 3%

 

Els principals orígens de les importacions van ser:

 • Brasil 20%
 • Xina 16%
 • Argentina 12%
 • Estats Units 11%
 • Alemanya 2%

 

Els seus principals socis comercials (X+M) són la Xina que representa el 21% dels intercanvis, seguida del Brasil amb el 17%, l’Argentina amb el 9% i els Estats Units amb el 8% dels intercanvis comercials.

 

Pel que respecte a les exportacions de serveis el 2020, el top 5 va ser:

 1. Viatges: $1.060 milions (30%)
 2. Altres serveis empresarials: $871 milions (25%)
 3. Serveis de telecomunicacions, informàtica i informació: $767 milions (22%)
 4. Transport: $395 milions (11%)
 5. Serveis financers $282 milions (8%)

 

Per la banda dels serveis importats el 2020, el top 5 va ser:

 1. Altres serveis empresarials: $950 milions (27%)
 2. Transport: $934 milions (27%)
 3. Serveis de telecomunicacions, informàtica i informació: $619 milions (18%)
 4. Viatge: $340 milions (10%)
 5. Serveis financers: $150 milions (5%)

 

Durant el període 2017-2019, la inversió estrangera directa (IED) rebuda per Uruguai va assolir la xifra mitjana anual de 1.906 milions de dòlars.

 

Pel que fa als acords bilaterals, l’Uruguai ha signat i ratificat 8 tractats comercials regionals. La seva presència als mercats internacionals es veurà reforçada amb 2 nous tractats que entraran en vigor en breu (a la data d’aquesta publicació).

 

En relació amb l’índex de desenvolupament humà (IDH), un informe publicat per les Nacions Unides l’any 2020, l’Uruguai ocupa el lloc 55 d’entre 189 països.

 

Fes clic aquí per a subscriure’t i obtenir gratis més informació sobre mercats internacionals i comerç exterior.

 

Informació d’interès:

 

Fonts:

 

Dades de l’any 2020, altres anys indicats. Photo by Alex Teixeira on Unsplash

També pot interessar-te