Descobreix per què Costa Rica és un dels països més atractius d’Amèrica Llatina


Costa Rica és considerat un dels països amb major estabilitat política i econòmica de l’Amèrica Llatina.

És líder mundial gràcies a les seves polítiques i èxits ambientals. Destaca el “Plan de Descabornización 2018-2050” amb l’objectiu de deixar d’utilitzar combustibles fòssils, entre d’altres.

Té una mà d’obra qualificada ja que la despesa pública en educació va ser de l’24,2% en l’any 2019.

És una potència turística i ha estat premiat com a millor Destinació de Vida Silvestre i Natura 2019.

Pel que fa a el comerç exterior, l’índex d’obertura de l’economia de Costa Rica es va situar en el 67% l’any 2018 (X+M/GDP). L’índex de cobertura de les exportacions (X/M) es va situar en el 69%.

Consulteu la infografia per una informació més complerta. Descarregueu-la gratis aquí.

Descubre porqué Costa Rica es uno de los países más atractivos de América Latina.

Factors clau del mercat

Si el següent pas del seu procés d’internacionalització és Costa Rica, és recomanable tenir en compte els factors clau que veurem a continuació:

 1. Costa Rica ha sigut l’economia exportadora número 86 del món l’any 2018, amb un total de 11.201 milions de dòlars (USD), segons dades del Banc Mundial.
 2. Seguit per Guatemala amb 11.019 milions i per darrera Uzbekistan amb 11.218 milions de dòlars. Els països de la seva àrea geogràfica com Panamà, Hondures i Nicaragua ocupen les posicions 83, 93, 112 respectivament.
 3. Durant el període 2016-2018, les exportacions de mercaderies han augmentat a una taxa anual mitjana del 7%, de 8.256 milions USD l’any 2016 a 11.201 milions l’any 2018.
 4. L’any 2018 el top 5 dels productes exportats, amb el 50% del total, van ser:
  • 22% Instruments i aparells de medicina, cirurgia, odontologia o veterinària, incl. els de escintil·lografia. Codi HS: 9018
  • 9% Dàtils, figues, pinyes “ananàs”, alvocats, guaiabes, mangos i mangostans, frescos. Codi HS: 0804
  • 9% Plàtans, incl. plàtans, frescos o secs. Codi HS: 0803
  • 6% Articles i aparells d’ortopèdia, incl. les faixes i embenats medicoquirúrgics i les crosses. Codi HS: 9021
  • 4% Preparats alimentaris, n.c.o.p. Codi HS: 2106
 5. Pel que fa als productes importats, el top 5 acumula el 22% dels productes:
  • 9% Olis de petroli o de minerals bituminosos (exc. Olis crus); preparacions amb un contingut. Codi HS: 2710
  • 4% Automòbils de turisme i altres vehicles automòbils concebuts principalment per a transport. Codi HS: 8703
  • 4% Medicaments constituïts per productes mesclats entre si o sense mesclar, preparats per a usos. Codi HS: 3004
  • 3% Aparells elèctrics de telefonia o telegrafia amb fils, incl. els telèfons d’usuari. Codi HS: 8517
  • 2% Instruments i aparells de medicina, cirurgia, odontologia o veterinària, incl. els de escintil·lografia. Codi HS: 9018
 6. El total de les importacions de mercaderies va ser 16.159 milions l’any 2018.
 7. L’any 2017, les exportacions de productes tecnològics (medium high tech products), va ser del 48% sobre el total de manufactures exportades.
 8. EL PIB per càpita (PPP) l’any 2018 va ser de 17.671 USD. La seva població va arribar als  5 milions d’habitants. La població urbana es situa en el 79%.
 9. El 74% de la població utilitza internet. Per la seva banda les subscripcions de telefonia mòbil arriben a la xifra de 1,7 per habitant.
 10. Les exportacions de serveis han augmentat a una taxa anual mitjana del 5,6% en el període 2014-2018, de 7.106 a 9.122 milions de dòlars.
 11. Durant el període 2010-2018, la inversió estrangera directa (IED) rebuda per Costa Rica va arribar a la xifra mitjana anual de 2.781 milions de dòlars.
 12. Els seus principals socis comercials son els Estats Units d’Amèrica amb un 80% dels intercanvis, seguit per la Xina amb un 15% dels intercanvis i Mèxic amb un 10% dels intercanvis.
 13. El Trànsit marítim de contenidors a Costa Rica va assolir la xifra de 1,49 milions de TEUS durant el 2018 (TEU: unitats equivalents a 20 peus). Els principals ports comercials són:
  • Port Caldera és el principal port comercial al costat de l’Oceà Pacífic.
  • Puerto Limón és el principal port a la costa de la Mar Carib (Atlàntic).
 14. Tots dos tenen connexions ràpides i fàcils a San José (Capital) i amb la resta de país.
 15. Pel que fa a les relacions bilaterals, Costa Rica té firmats i en vigor 14 tractats comercials regionals. La seva presència en els mercats internacionals es veurà reforçada amb 1 tractats més de pròxima entrada en vigor (a data d’aquesta publicació).
 16. El sistema jurídic de Costa Rica es basa en el sistema de dret civil basat en el codi civil espanyol. El tipus de govern és una república presidencial. L’actual cap de Govern és President Carlos Alvarado Quesada (des del 8 de maig de 2018). Les properes eleccions se celebraran al febrer de 2022.

Adreces web útils:

 • https://www.procomer.com/es/
 • https://www.rree.go.cr/
 • https://www.crecex.com/
 • https://www.cadexco.org/
 • https://www.bccr.fi.cr/SitePages/default.aspx

Si voleu rebre més informació sobre el mercat, si us plau contacteu xavireverter@exportwings.com.     

Dades de l’any 2018. Altres anys indicats.

Fonts:

 • https://data.worldbank.org/
 • http://www.intracen.org/
 • https://www.wto.org/index.htm
 • https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/

Photo by Mohsen Ben Cheikh on Unsplash

També pot interessar-te