El Marroc. El comerç exterior en xifres


El Marroc segueix un continu creixement econòmic, el 3,1% de mitjana anual del PIB, durant el període 2015-2019. El PIB va assolir la xifra de 119.700 milions de dòlars en 2019 i el PIB per càpita (PPP) es va situar en 3.204 dòlars. Pel que fa al comerç exterior, el Marroc ha sigut l’economia exportadora número 61 del món l’any 2020, amb un total de 27.705 milions de dòlars (Font: ITC).

 

Per darrera d’Oman (60) amb 30.804 milions de dòlars i seguit per Egipte (62) amb 26.815 milions. Els països de la seva àrea geogràfica com Espanya, Algèria i Tunísia ocupen les posicions 19, 67 i 76 respectivament.

 

Durant el període 2016-2020, les exportacions de mercaderies han augmentat a una taxa anual mitjana del 5,3%. Les importacions van arribar a la xifra de 44.518 milions l’any 2020. El dèficit comercial es va situar en -16.813 milions de dòlars.

 

L’any 2020, el top 5 de les exportacions marroquines amb un 37% del total, van ser:

 • 10% Adobs minerals o químics que contenen dos o tres dels nutrients: nitrogen, fòsfor
 • 10% Filferros, cables aïllats, inclosos els cables coaxials, per a usos elèctrics i altres conductors
 • 10% Cotxes de passatgers i altres vehicles a motor principalment dissenyats per al transport
 • 4% Pentà òxid de difòsfor; Àcid fosfòric; àcids polifosfòrics, químicament
 • 3% Vestits, conjunts, jaquetes, vestits, faldilles, culottes, pantalons a mida, inclosos els pantalons

 

Els destins principals de les exportacions marroquines (2020), van ser:

 1. Espanya 23,9%
 2. França 21,9%
 3. Itàlia 4,4%
 4. Índia 4,3%
 5. Brasil 4,1%

 

Pel que fa als productes importats el 2020, el top 5 acumula el 16% dels productes:

 • 6% Olis de petroli o olis obtinguts de minerals bituminosos (diferents dels olis bruts)
 • 3% Cotxes de passatgers i altres vehicles a motor principalment dissenyats per al transport
 • 3% Blat i meslí
 • 2% Gasos del petroli i altres hidrocarburs gasosos
 • 2% Peces i accessoris de tractors, vehicles per al transport de> = 10 persones, conductor

 

Durant el 2020, les importacions classificades per país d’origen:

 1. Espanya 15,2%
 2. Xina 12,2%
 3. França 12%
 4. Estats Units d’Amèrica 6,3%
 5. Turquia 5,5%

 

Els seus principals socis comercials (X+M) son:

 1. Espanya 19%
 2. França 16%
 3. Xina 8%
 4. Estats Units d’Amèrica 5%

 

D’acord amb l’informe “Ease of Doing business” el Marroc ocupa la posició nº 53 de 190 països analitzats. Per davant del Marroc es troba Croàcia (51) i Hongria (52) i per darrera Xipre (54) i Romania (55).

 

La població del Marroc es de 36,47 milions d’habitants. La població urbana es situa en el 63%. Les ciutats més poblades són:

 1. Casablanca 3,75 milions d’habitants
 2. Rabat 1,88 milions d’habitants
 3. Fès 1,22 milions d’habitants
 4. Tànger 1,19 milions d’habitants
 5. Marràqueix 1 milió d’habitants

 

Dades de l’any 2020, altres anys indicats. Si voleu rebre més informació sobre el mercat marroquí, si us plau contacteu xavireverter@exportwings.com

 

Adreces web útils:

Fonts:

 

Photo by Kyriacos Georgiou on Unsplash

També pot interessar-te