El Perú, Per què és un dels líders del creixement econòmic de la regió?


El Perú continua la seva expansió econòmica amb un creixement ininterromput del PIB, des dels 51.745 milions de dòlars l’any 2000 fins als 222.045 milions l’any 2018, segons les últimes dades publicades pel Banc Mundial.

Gràcies a l’augment de les exportacions i l’estabilitat macroeconòmica, durant el període 2006-2018 el PIB per càpita s’ha duplicat (14.418 $ el 2018) i l’índex de pobresa s’ha reduït a més de la meitat.


Informació clau

Pib per càpita 14.418 dòlars (2018)

Població 32,4 milions d’habitants

Balança comercial superàvit de 2.771 milions de dòlars (2019)

Inversió estrangera directa (IED) 6.488 milions de dòlars (2018)

Deute govern central 25,9% del PIB (2019)


Pel que fa al comerç exterior, el Perú ha sigut l’economia exportadora número 54 del món l’any 2019, amb un total de 45.135 milions de dòlars, segons dades de l‘ITC (International Trade Centre).

Per darrera d’Eslovènia (53) amb 45.624 milions de dòlars i seguit per Colòmbia (55) amb 40.547 milions. Els països de la seva àrea geogràfica com l’Argentina, l’Equador i Costa Rica ocupen les posicions 46, 68 i 82 respectivament.

Consulteu la infografia per una informació més complerta. Descarregueu-la gratis aquí


El Perú, ¿Por qué es uno de los líderes del crecimiento económico de la región?


Comerç exterior

Durant el període 2015-2019, les exportacions de mercaderies han augmentat a una taxa anual mitjana del 8,9%, de 33.247 milions l’any 2016 a 45.135 milions l’any 2019.

El superàvit de la balança comercial es va situar en 2.771 milions de dòlars l’any 2019.

La inversió estrangera directa (IED) rebuda pel Perú, en el període 2015-2018 va arribar a la xifra mitjana anual de 7.100 milions de dòlars.

Els seus principals socis comercials son la Xina amb un 27% dels intercanvis, seguit pels Estats Units amb un 16% i per últim el Brasil amb un 4% dels intercanvis.

Pel que fa a les relacions bilaterals, El Perú té firmats i en vigor 18 tractats comercials regionals.

 

Factors econòmics

Durant el període 2010-2018, el PIB ha augmentat de mitjana un 6,3% anual.

L’any 2019 el deute públic es va situar en el 25,9% del PIB. La inflació anual va ser del 2,1%.

EL PIB per càpita (PPP) va ser de 14.418 dòlars l’any 2018.

 

Factors socials i tecnològics

L’índex GINI, que serveix per calcular la desigualtat d’ingressos que hi ha entre els ciutadans, es va situar en el 42,8% l’any 2018.

La població urbana es situa en el 78%. Les ciutats més poblades són Lima, àrea metropolitana (10,5 milions), Arequipa (1,05 milions) i Trujillo (0,88 milions).

El 53% de la població utilitza internet. Per la seva banda les subscripcions de telefonia mòbil arriben a la xifra de 1,24 per habitant.

 

Factors polítics i legals

L’actual cap de govern és el president Martin Alberto Vizcarra Cornejo (des del 23 de març de 2018). Les següents eleccions estan previstes per l’abril de 2021.

El sistema jurídic del Perú es basa en el dret civil. El tipus de govern és una república presidencial.


El Perú, ¿Por qué es uno de los líderes del crecimiento económico de la región?


Adreces web útils:

 

Si voleu rebre més informació sobre el mercat, si us plau contacteu xavireverter@exportwings.com

Dades de l’any 2019. Altres anys indicats.

Fonts:

Photo by Junior Moran on Unsplash

També pot interessar-te