És Dinamarca el model exportador a seguir?


Dinamarca és considerada un dels països més desenvolupats econòmica i socialment del món. Té un sector exportador diversificat, unes finances públiques ben gestionades i un continu superàvit de la Balança Comercial (X-M). Dinamarca es posiciona constantment com una de les principals economies del món:

 

En relació al comerç exterior, Dinamarca va ser l’economia exportadora número 35 del món l’any 2020, amb un total de 107.224 milions de dòlars, segons les dades de l’International Trade Centre (ITC). Per darrere d’Hongria (34) amb 119.391 milions de dòlars i seguit per Eslovàquia (36) amb 86.333 milions. Els països de la seva àrea d’influència geogràfica com Alemanya, Suècia i Noruega ocupen les posicions 3a, 32a i 38a respectivament.

 

Durant el període 2016-2020, les exportacions de mercaderies han augmentat el 3,3% de mitjana anual, de 94.729 milions a 107.224 milions.

 

En 2020, el top 5 de les exportacions daneses amb un total del 24% va ser:

 1. Medicaments: $16.583 milions (15%)
 2. Carn de porcí, fresca, refrigerada o congelada: $3.122 milions (3%)
 3. Grups electrògens i convertidors rotatius: $2.158 milions (2%)
 4. Sang humana; sagni animal preparada per a usos terapèutics: $2.140 milions (2%)
 5. Productes bàsics no especificats: $1.952 milions (2%)

 

Les importacions van aconseguir la xifra de 96.791 milions en 2020. El superàvit de la balança comercial es va situar en 10.433 milions de dòlars.

 

Quant als productes importats l’any 2020, el top 5 de les importacions acumula el 16%:

 1. Automòbils i altres vehicles: $4.731 milions (5%)
 2. Medicaments: $3.758 milions (4%)
 3. Màquines automàtiques per a tractament de dades i les seves unitats: $2.710 milions (3%)
 4. Telèfons: $2.467 milions (3%)
 5. Olis de petroli (exclòs el cru): $1.558 milions (2%)

 

Els seus principals socis comercials (X+M) són Alemanya amb un 17% dels intercanvis, seguit per Suècia amb un 11% i finalment Països Baixos amb un 7% dels intercanvis.

 

Els destins principals de les exportacions són:

 • Alemanya: $13.542 milions (13%)
 • Suècia: $9.341 milions (9%)
 • Països Baixos: $6.188 milions (6%)
 • Noruega: $6.160 milions (6%)
 • el Regne Unit: $4.975 milions (5%)

 

Els orígens principals de les importacions són:

 • Alemanya: $21.203 milions (22%)
 • Suècia: $12.173 milions (13%)
 • Països Baixos: $8.189 milions (8%)
 • la Xina: $7.555 milions (8%)
 • Polònia: $4.401 milions (5%)

 

Quant als serveis exportats, el top 5 ho componen en 2020:

 1. Transport: $42.989 milions (57%)
 2. Altres serveis empresarials: $10.553 milions (14%)
 3. Serveis de telecomunicacions, informàtica i informació: $6.200 milions (8%)
 4. Càrrecs per l’ús de propietat intel·lectual: $4.171 milions (6%)
 5. Turisme: $4.104 milions (5%)

 

Les principals importacions de serveis van ser:

 1. Transport: $32.493 milions (47%)
 2. Altres serveis empresarials: $14.013 milions (20%)
 3. Serveis de telecomunicacions, informàtica i informació: $7.798 milions (11%)
 4. Turisme: $5.019 milions (7%)
 5. Construcció: $3.002 milions (4%)

 

El PIB per càpita (PPP) l’any 2020 va ser de 60.909 dòlars, amb una població de 5,81 milions d’habitants. El PIB va aconseguir la xifra de 355.184 milions i en el període 2015-2020, ha crescut un 3,3% de mitjana anual.

 

Si necessita completar la seva informació sobre el mercat danès, si us plau contacti, xavireverter@exportwings.com. Dades de l’any 2020, altres anys indicats.

 

Adreces útils:

https://www.nationalbanken.dk/en/

https://thetradecouncil.dk/en/

Chambers of Commerce Engelsk

 

Fonts:

https://data.worldbank.org/

http://www.intracen.org/

https://www.wto.org/index.htm

https://www.cia.gov/the-world-factbook/

 

Photo by Nick Karvounis on Unsplash

També pot interessar-te