Israel, què hi ha darrera de “Start-up Nation”?


En les últimes dècades, les innovacions d’empreses israelianes han canviat la vida en moltes àrees. Entre d’altres, aquí hi ha una llista d’alguns invents israelians:

El 1993 el govern israelià va crear “Yozma Group” per liderar la indústria del capital risc al país i va ser clau de l’èxit per trobar finançament per als seus emprenedors.

Israel, un país sense recursos naturals i escassetat d’aigua, va trobar la seva veta de mercat en la tecnologia i s’ha convertit en una de les economies més avançades.

Es pot afirmar que Israel, amb només 9 milions d’habitants, s’ha convertit en un estat líder en creació de startups tecnològiques gràcies a el programa Yozma i a la següent combinació de factors:

 • Educació, el 81% treballadors posseeix educació superior
 • Alt grau d’emprenedoria dels israelites. Acostumats a prendre riscos i de caràcter “Chutzpah”
 • Despesa en R + D 4,9% del PIB el 2018, primera posició mundial
 • Com a país petit, el comerç exterior ha estat vital per a una major expansió econòmica, representant al 58% del PIB

Pel que fa al comerç internacional, Israel va ser l’economia exportadora número 47 del món l’any 2019, amb un total de 58.448 milions de dòlars, segons dades de l’ITC (International Trade Centre).

Seguit per Kuwait (48) amb 58.430 milions i per darrera Argentina (46) amb 65.115 milions de dòlars. Els països de la seva àrea geogràfica com la Aràbia Saudita, Egipte i Jordània ocupen les posicions 23, 63 i 102 respectivament.

Consulteu la infografía per una informació més complerta. Descarregueu-la gratis aquí


Israel Key Market Takeaways infographic


Comerç Exterior

L’any 2019 les exportacions de mercaderies van arribar a la xifra de 58.448 milions i les importacions a 76.491 milions. El dèficit de la balança comercial es va situar en 18.043 milions de dòlars.

Malgrat el seu constant dèficit comercial de mercaderies, les exportacions de serveis van presentar un superàvit comercial de 19.700 milions el 2018, amb una xifra total d’exportacions de 49.893 milions de dòlars. Les exportacions de serveis han augmentat a una taxa anual mitjana del 6,2% en el període 2012-2018.

A continuació el top 5 de les exportacions israelianes amb un 37 % del total l’any 2019:

 • 19 % Diamants
 • 6 % Compostos heterocíclics que contenen exclusivament hetero-àtoms de nitrogen
 • 4 % Medicaments (excepte productes de les capçaleres 3002, 3005 o 3006)
 • 4 % Parts dels avions i naus espacials dels capítols 8801 i 8802
 • 4 % Circuits integrats electrònics i parts d’aquests

Pel que fa als productes importats, el top 5 acumula el 26 % dels productes  l’any 2019 .

 • 8 % Olis de cru o olis obtinguts de minerals bituminosos
 • 7 % Els vehicles de passatgers i altres vehicles de motor dissenyats principalment per al transport
 • 6 % Diamants
 • 3 % Olis de petroli o olis obtinguts de minerals bituminosos (diferents dels crues)
 • 3 % Conjunts telefònics d’usuari, inclosos telèfons per a xarxes mòbils i altres

L’any 2017, les exportacions de productes tecnològics (medium high tech products), va ser del 60 % sobre el total de manufactures exportades.

Durant el període 2017-2019, la inversió estrangera directa (IED) rebuda per Israel va arribar a la xifra mitjana anual de 19.060 milions.

Els seus principals socis comercials son els Estats Units amb un 21 % dels intercanvis, seguit per la Xina amb un 11 % i per últim Turquia amb un 5 % dels intercanvis, seguida de molt a prop pel Regne Unit.

Pel que fa a les relacions bilaterals, Israel té firmats i en vigor 8 tractats comercials regionals (a data d’aquesta publicació).

 

Factors econòmics

En el període 2016-2019, el PIB ha augmentat de mitjana anual el 3,7%.

L’any 2019 la inflació anual va ser del 0,84% . L’atur registrat va ser del 3,8%.

 

Factors socials i tecnològics

EL PIB per càpita (PPP) l’any 2019 va ser de 41.300 dòlars. La seva població va arribar als 9,02 milions d’habitants.

L’índex GINI, que serveix per calcular la desigualtat d’ingressos que hi ha entre els ciutadans, es va situar en el 0,39 l’any 2016.

Pel que fa a l’Índex de Desenvolupament Humà (IDH), informe publicat el 2019 per les Nacions Unides, Israel es va situar en la posició nº 22 mundial, amb un valor de 0,906 (escala 0-1), considerat un nivell de desenvolupament molt alt.

La població urbana es situa en el 92 % . Les ciutats més poblades són Jerusalem (801.000 habitants) Tel Aviv (432.892 habitants) i Haifa (279.591 habitants).

El 84 % de la població utilitza internet. Per la seva banda les connexions de banda ampla, hi ha 29 subscripcions per cada 100 habitants.

 

Factors polítics i legals

El sistema jurídic d’Israel es basa en un sistema legal mixt de dret consuetudinari anglès, regulacions de mandat britànic i lleis religioses jueves, cristianes i musulmanes.

El tipus de govern és una democràcia parlamentària. L’actual cap de Govern és Benjamin Netanyahu. Les properes eleccions estan previstes per 2024.


Israel Key Market Takeaways infographic


Adreces web útils:

https://mfa.gov.il/MFA/Pages/default.aspx

https://www.export.gov.il/en  

https://eng.industry.org.il/

https://itrade.gov.il/ 

https://www.chamber.org.il/en

 https://www.boi.org.il/en/Pages/Default.aspx 

 

Si voleu rebre més informació sobre el mercat, si us plau contacteu xavireverter@exportwings.com

Dades de l’any 2019. Altres anys indicats.

 

Fonts:

https://data.worldbank.org/ 

http://www.intracen.org/ 

https://www.wto.org/index.htm 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ 

 

Photo by Mor Shani on Unsplash

També pot interessar-te