La porta d’entrada a l’Àfrica, el Senegal


Situat a l’Àfrica occidental, el Senegal és conegut com la “Porta d’entrada a l’Àfrica”. El govern senegalès ha treballat per diversificar l’economia, augmentant els cultius comercials i convertint la pesca, els fosfats i el turisme en els principals sectors econòmics.

En relació al comerç internacional, Senegal ha sigut l’economia exportadora número 117 del món l’any 2019, amb un total de 4.179 milions de dòlars, segons International Trade Centre.

Per darrera Zimbabwe (116) amb 4.279 milions de dòlars i seguit per Malta (118) amb 4.143 milions. Els països de la seva àrea geogràfica com Costa d’Ivori, Mali i Mauritània ocupen les posicions 83, 122 i 127 respectivament.


Informació clau

Creixement del PIB 2015-2019, 6,3% anual

PIB per càpita 1.447 dòlars (2019)

Població 16,3 milions d’habitants

Coeficient d’obertura comercial, 61% del PIB

Coeficient de cobertura (X/M), 51%

Inversió estrangera directa, 983 milions de dòlars (2019)


Durant el període 2015-2019, les exportacions de mercaderies han augmentat a una mitjana anual del 15%, de 2.611 milions a 4.179 milions de dòlars.

Les importacions van arribar a la xifra de 8.144 milions l’any 2019. El dèficit de la balança comercial es va situar en 3.965 milions de dòlars.

El top 5 de les exportacions senegaleses l’any 2019, amb un 60% del total, van ser:

 • 20% Combustibles minerals, olis minerals i productes de la seva destil·lació; materials bituminosos
 • 15% Perles naturals o cultivades, pedres precioses o similars, metalls preciosos, xapats o folrats
 • 12% Peixos i crustacis, mol·luscs i altres invertebrats aquàtics
 • 8% Productes químics inorgànics; compostos orgànics o inorgànics de metalls preciosos, elements
 • 5% Minerals, escòries i cendres

Pel que fa als productes importats, el top 5 acumula el 55% dels productes l’any 2019:

 • 26% Combustibles minerals, olis minerals i productes de la seva destil·lació; materials bituminosos
 • 9% Màquines, aparells i dispositius mecànics, reactors nuclears, calderes
 • 7% Cereals
 • 7% Maquinària, aparells i equips elèctrics i les seves parts; dispositius de gravació
 • 6% Automòbils, tractors, bicicletes i altres vehicles terrestres

 

Els seus principals socis comercials son França amb un 12% dels intercanvis, seguit per la Xina amb un 9% , i per últim Mali amb un 8% dels intercanvis.

Destinacions principals (exportacions):

Orígens principals (importacions):

 • 17% França (1.366 milions $)
 • 11% Xina (870 milions $)
 • 7% Bèlgica (563 milions $)
 • 7% Països Baixos (550 milions $)
 • 5% Nigèria (418 milions $)

 

Pel que fa a les relacions bilaterals, Senegal té firmats i en vigor 2 tractats comercials regionals. La seva presència en els mercats internacionals es veurà reforçada amb un tractat més (EU-West Africa EPA) de pròxima entrada en vigor (a data d’aquesta publicació).

Les exportacions de serveis han augmentat una mitjana anual mitjana del 6,35% en el període 2015-2018. Durant el període 2015-2019, la inversió estrangera directa (IED) rebuda per Senegal va assolir una quantitat de 661 milions de dòlars de mitjana anual.

D’acord amb el ranking “Ease of Doing businnes”, Senegal ocupa la posició global nº 16 de 48 països africans.

La població urbana es situa en el 48%. Les ciutats més poblades són Dakar (2,6 milions), Touba (753.315 habitants) i Thiès (317.763 habitants).

El sistema jurídic de Senegal es basa en un sistema de dret civil basat en el dret francès. El tipus de govern és una república presidencial. L’actual cap de Govern és Macky SALL (des del 2 d’abril de 2012). Les properes eleccions estan previstes per a febrer de 2024.


Si voleu rebre més informació sobre el Senegal, si us plau contacteu xavireverter@exportwings.com 

Dades de l’any 2019. Altres anys indicats.

 

Adreces web útils:

https://senegal-export.com/

http://www.tpsnet.org/

https://www.bceao.int/

https://www.presidence.sn/en/world/international-rankings

 

Fonts:

https://data.worldbank.org/

http://www.intracen.org/

https://www.wto.org/index.htm

https://www.cia.gov/the-world-factbook/

 

També pot interessar-te