República Dominicana, molt més que un paradís


Durant l’última dècada, la República Dominicana ha experimentat un creixement econòmic constant, a raó del 5,6% de mitjana anual del PIB. Les claus principals d’aquest creixement han estat el sector serveis (turisme), ajudat pel dinamisme de les zones franques, les entrades d’inversió estrangera directa i les remeses de la diàspora dominicana.


Informació clau

PIB per càpita 8 282 dòlars (2019)

Població 10,74 milions d’habitants

Destinació turística líder al Carib

Remeses diàspora dominicana 8,34% del PIB (2019)

Inversió estrangera directa, 2 825 milions de dòlars (2019)

Balança comercial de Serveis, superàvit de 5 452 milions de dòlars (2019)

Zones franques, més de 700 empreses internacionals instal·lades i més de 170.000 llocs de treball locals


En relació amb el comerç exterior, la República Dominicana ha sigut l’economia exportadora número 90 del món l’any 2019, amb un total de 9 963 milions de dòlars, segons l’International Trade Centre.

Per darrera de Turkmenistan (89) amb 10 826 milions de dòlars i seguit per Bolívia (91) amb 8 924 milions. Els països de la seva àrea geogràfica com Colòmbia, Costa Rica i Panamà ocupen les posicions 55, 86 i 104 respectivament.

Durant el període 2015-2019, les exportacions de mercaderies han augmentat de mitjana anual el 4,7%, de 8 745 milions a $9 963 milions.

Les importacions van arribar a la xifra de 22 202 milions l’any 2019 . El dèficit de la balança comercial (mercaderies) es va situar en 12 239 milions de dòlars.

 

Consulteu la infografia per una informació més complerta. Descarregueu-la gratis aquí

 

El top 5 de les exportacions dominicanes amb un 58% del total l’any 2019, van ser:

  • 22% Perles naturals o cultivades, pedres precioses o similars, metalls preciosos, xapats o folrats
  • 12% Maquinària, aparells i equips elèctrics i les seves parts; dispositius de gravació
  • 10% Tabac i substituts del tabac fabricats
  • 9% Instruments i aparells per a òptica, fotografia o cinematografia, mesura, control
  • 5% Fosa, ferro i acer

Pel que fa als productes importats, el top 5 acumula el 49% dels productes l’any 2019:

  • 18% Combustibles minerals, olis minerals i productes de la seva destil·lació; materials bituminosos
  • 8% Maquinària, aparells i equips elèctrics i les seves parts; dispositius de gravació
  • 8% Màquines, aparells i dispositius mecànics, reactors nuclears, calderes; parts d’aquests
  • 8% Automòbils, tractors, bicicletes i altres vehicles terrestres
  • 7% Plàstics i articles d’aquest

 

Les exportacions de serveis han augmentat de mitjana anual un 5,9% en el període 2015-2019, de 7 542 a 9 284 milions de dòlars.

Durant el període 2013-2019, la inversió estrangera directa (IED) rebuda per RD va arribar a la xifra mitjana anual de 2 557 milions.

Els seus principals socis comercials son els Estats Units, amb un 47% dels intercanvis, seguit per la Xina amb un 12% i per últim Mèxic amb un 9% dels intercanvis.

Pel que fa a les relacions bilaterals, República Dominicana té firmats i en vigor 5 tractats comercials regionals. Cal destacar que la Xina i RD van signar un acord diplomàtic el 2018, amb l’objectiu d’impulsar els llaços econòmics entre països.


Si voleu més informació sobre el mercat dominicà, contacteu xavireverter@exportwings.com

Dades de l’any 2019. Altres anys indicats.

 

Adreces web útils:

https://mirex.gob.do/

https://prodominicana.gob.do/

https://drfreezones.com/

Asociación Dominicana de Exportadores

 

Fonts:

https://data.worldbank.org/

http://www.intracen.org/

https://www.wto.org/index.htm 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/

 

Photo by Joe deSousa on Unsplash

També pot interessar-te