Suècia, informació clau del mercat


El “model econòmic suec”, és una estratègia per al creixement inclusiu, tot salvaguardant l’autonomia i la independència dels ciutadans, segons el propi govern suec.

L’alt nivell de vida a Suècia es basa en el compromís entre la visió socialdemòcrata del govern i un desplegament eficient del sector industrial privat.

Unes finances públiques sòlides i un nivell alt d’impostos fan que el país sigui una de les societats més uniformes en termes de distribució de la renda, amb un índex Gini de 0,275 el 2018. És una de les xifres de Gini més baixes entre els membres de l’OCDE (l’índex Gini mesura la desigualtat d’ingressos entre la població).


Informació clau

PIB per càpita 51 615 dòlars (2019)

Població 10,28 milions d’habitants

Coeficient d’obertura externa, 90 % sobre el PIB

Inversió estrangera directa, 24 397 milions de dòlars (2019)

Exportacions productes tecnològics, el 60 % de les manufactures exportades

Balança comercial de mercaderies, superàvit de 1 609 milions de dòlars (2019)


En relació al comerç internacional, Suècia ha sigut l’economia exportadora número 33 del món l’any 2019, amb un total de 160 568 milions de dòlars, segons dades del International Trade Centre.

Per darrera d’Indonesia (32) amb 167 683 milions de dòlars i seguit per Hongria (34) amb 122.181 milions. Els països de la seva àrea geogràfica com Dinamarca, Noruega i Finlàndia ocupen les posicions 35, 36 i 42 respectivament.

Durant el període 2015-2019, les exportacions de mercaderies han augmentat de mitjana un 3,6 % anual. Per la banda del serveis, les exportacions van augmentar 1,3 % de mitjana anual en el mateix període.

Les importacions van arribar a la xifra de 158 959 milions l’any 2019 . El superàvit de la balança comercial es va situar en 1 609 milions de dòlars.

Els seus principals socis comercials son Alemanya amb un 14 % dels intercanvis, seguit per Noruega amb un 10 %, i per últim els Països Baixos amb un 7 % dels intercanvis.

El top 5 de les exportacions sueques amb un 50 % del total l’any 2019, van ser:

  • 15 % Màquines, aparells i dispositius mecànics, reactors nuclears, calderes
  • 14 % Automòbils, tractors, bicicletes i altres vehicles terrestres
  • 9 % Maquinària, aparells i equips elèctrics i les seves parts; dispositius de gravació
  • 6 % Productes farmacèutics
  • 6 % Combustibles minerals, olis minerals i productes de la seva destil·lació; materials bituminosos

Pel que fa als productes importats, el top 5 acumula el 51 % dels productes l’any 2019:

  • 13 % Màquines, aparells i dispositius mecànics, reactors nuclears, calderes
  • 12 % Maquinària, aparells i equips elèctrics i les seves parts; dispositius de gravació
  • 11 % Automòbils, tractors, bicicletes i altres vehicles terrestres
  • 11 % Combustibles minerals, olis minerals i productes de la seva destil·lació; materials bituminosos
  • 4 % Productes no definits en cap altre lloc

Si voleu rebre més informació sobre el mercat, si us plau contacteu xavireverter@exportwings.com

Dades de l’any 2019. Altres anys indicats.

 

Adreces web útils:

Business Sweden (business-sweden.com)

Swedish Institute (si.se)

Sweden’s Chambers of Commerce

Start | Sveriges Riksbank

 

Fonts:

World Bank Open Data

ITC (intracen.org)

World Trade Organization  (wto.org)

The World Factbook  (cia.gov)

 

Photo by Oscar Helgstrand on Unsplash

També pot interessar-te